top of page
Image by Priscilla Du Preez
אוריינטציה גופנית בעבודה עם טראומה מינית
עולם התחושה הגופנית לנשים וגברים שעברו תקיפה והתעללות מינית – ברוב הפעמים נע בין קצוות של תחושה חזקה ונוראית ומצד שני, חוסר תחושה וניתוק. שני הקצוות הללו יוצרים תחושות לא נעימות והן תוקפות את המתמודדות בלי שיש להן שליטה או יכולות תגובה.
מצב קצה שכזה מוביל להתנהגויות קיצוניות המאפיינות CPTSD , שהן תוצר של מערכות סבוכות של דפוסי חשיבה ורגש, שקשה מאוד לשנות אותן או לשלוט בהן רק על ידי טיפול בדיבור.
את התהליך ההכרחי של יצירת שליטה , ניתן ללמוד דרך שינוי של המערכת הגופנית-עיצבית, שהיא מלכתחילה נשלטת יותר ונגישה יותר מאשר מערכת החשיבה.
מערכת השלד־שריר היא המערכת היחידה בגוף שעליה יש לאדם שליטה רצונית. ניתן לראות אותה, להרגיש אותה, לנהל אותה ולהשפיע דרכה על מערכת העצבים והמוח. למשל, אנחנו יכולים לשלוט בהרמת היד שלנו ואף למדוד לאיזה טווח היא מגיעה, ואנחנו יכולים לשלוט בסיבוב הירך ולשנות את זוויות התנועה שלנו.
בעבודה שלי עם מתמודדות ומתמודדי טראומה מינית, מערכת השלד־שריר הופכת למעין עוגן וסימן דרך בתוך התהליך הטיפולי. לדוגמה : הכרות מעמיקה עם החוליות של עמוד השדרה, פעולת שרירי הבטן, הפרדה בין רגל ואגן – יהיו פעולות קונקרטיות של הגוף – ולא אמוציונליות, שאותן נלמד לדבר ולהסביר על ידי מילים.
הלמידה של שליטה חדשה בגוף, משולבת עם התרגום למילים, וכך גם המפגש בנוי מתירגול גופני ושיחה . לדוגמה, אני מלמדת תנועה חדשה ומבררת עם המטופלת מה "אופי" התחושה החדשה שעלתה, איזה מילים יתארו את החוויה.
ביחד ננסה להבחין בהבדל התחושתי בין המצב הקודם לבין המצב החדש והאופטימלי. מהי התחושה בכל אחד מהמצבים? לְמה היא דומה? מה התחושות הללו גורמות לך להרגיש? לְמה אפשר לשים לב כאשר מפעילים את הגוף כך? ועוד שאלות המעוררות מודעות – שעוזרות להרחיב את מנעד התחושות הגופניות לתחושות חדשות ומיטיבות – שיעמדו אל מול החוויות "הישנות" שהגוף מכיר מהעבר.
 בצורה זו ניתן ללמוד לשלוט ולנהל את המנגנון המכני בגוף, וכך "לקחת את ההגה לידיים" ולהשיב  חוויה של שליטה.
Image by Marco Bianchetti
bottom of page