top of page

 תנועה אוניברסלית 

סדנאות מבוא קצרות 

זהו השלב הראשון, מעין פעימה ראשונה של הכרות בו נחווה מקרוב שפה מעשית ופשוטה הנוגעת בחיבורים שבין הגוף הפיזי, צרכי הנפש, והעולם התחושתי. 

הכרות עם מספר כלים פשוטים להעשרת הליווי הרגשי המשלבים אנטומיה, תחושה, קוגניציה ורגש.

נכיר את יתרונותיו הרגשיים של תהליך למידה מובנה של תנועה.

נלמד כיצד מספר תרגילים מעשיים יהפכו כל מפגש עם מטופלים לעוגן שיש בו התחלה-אמצע-סוף. 

נראה כיצד חוויית למידה חיובית, משפיעה על גופו ורגשותיו של המטופל.

את הסדנאות אני מעבירה ביחד עם בנזוגי תמיר אשמן , מרצה ומטפל וותיק. ניתן לקרוא עליו ועל העשייה שלו אצלו באתר 

וויסות רגשי ואליימנט תנועתי

גבולות א(ג)ני 

עמוד השדרה של עצמי

בטן גב - "תקשורת זוגית בגופנו"

חגורת הכתפיים - "לתת גב ללב"

עלות מפגש 180 שח      להרשמה  

 

 

אלו מכן שיתחברו לגישה יכולות לבוא לפעימה השנייה - 'יסודות CBT בתירגול התנועתי' -  שבו נלמד על עקרונות תנועתיים עמוקים ועל היכולת לאבחן מצבים סביב תנועות בסיסיות ופשוטות שמשפיעות על חייו ועל גופו של המתרגל. 

bottom of page